Bảng báo giá ngói lợp

Công ty TNHH TM&DV MÁI NHÀ VIỆT kính gởi đến quý khách hàng bảng báo giá chi tiết như sau:

STT

TÊN SẢN PHẨM

ĐVT

QUY CÁCH

ĐƠN GIÁ

BẢO HÀNH

1

Ngói Nhật DIC

viên

9 viên/m2

15.000

Bảo hành màu 5 năm

2

Ngói BM trơn cao cấp

viên

9 viên/m2

15.500

Bảo hành màu 10 năm

3

Ngói Tuildonai 10 A1

viên

10 viên/m2

21.500

 

4

Ngói Tuildonai 22 A1

viên

22 viên/m2

11.000

 

5

Nakamura

viên

9 viên/m2

Gọi

Bảo hành màu 10 năm

6

Sunrise

viên

9 viên/m2

Gọi

Bảo hành màu 10 năm

7

Ruby

viên

9 viên/m2

16.000

Bảo hành màu 10 năm

8

Ngói Thái

viên

10 viên/m2

15.000

Bảo hành màu 5 năm

9

Hạ Long

viên

22 viên/m2

15.000

 

10

ACEM

viên

9 viên/m2

12.500

Bảo hành màu 5 năm

11

Nara

viên

9 viên/m2

12.500

 

 

 
Tư vấn ngay